[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2014, Cilt 28, Sayı 3, Sayfa(lar) 159-161
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Flov Sitometre ile Boğa Spermlerinde Cinsiyetin Belirlenmesi
Eşref DEMİRCİ
Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Flov sitometre, boğa spermleri, cinsiyet tayini

Cinsiyeti belirlenmiş sperma, X ve Y kromozomu taşıyan sperm popülasyonlarına göre yüksek derecede saflaştırılmış spermadır. Bu derlemede, boğa spermlerinde uygulanmakta olan cinsiyetin belirlenmesi çalışmalarında elde edilen son gelişmelerin güncelleştirilmesi amaçlanmıştır.

Flov sitometre kullanarak memeli hayvan spermlerinde cinsiyetin belirlenmesi veya hücrelerin ayrılması boğalarda yeterince başarılmıştır. Geçerli tekniklerden birisi yüksek derecedeki bir saflıkta sperm cinsiyetini ayırmak için kullanılan flov sitometre cihazı, erkek ve dişi spermlerin DNA muhteviyatı arasındaki %3-4'lük bir farkı ortaya çıkarmak ve onları %90'dan daha fazla saflıkla ayırmak için kullanılır.

Sonuç olarak saniyede toplam 20.000 sperm cihazdan geçer ve her bir cinsiyetten saniyede takriben 4.000 canlı sperm eşzamanlı olarak ayrılabilir. Bugün geçerli sistem %85-95 doğruluk oranı ile yaklaşık olarak her bir cinsiyet için saatte 10-13x106 canlı sperm üretebilir. Cinsiyeti belirlenmiş sperma kullanılarak, yaklaşık 7.000 güncel buzağılama sonuçlarına göre elde edilen dişi buzağıların cinsiyet oranı %89 olarak gerçekleşmiştir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]