[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2015, Cilt 29, Sayı 2, Sayfa(lar) 095-096
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Kronik Böbrek Yetmezliği ile İlişkili Purtscher-like Retinopati: Olgu Sunumu
Sabiha GÜNGÖR KOBAT1, Burak TURGUT2
1Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Purtscher-like retinopati, böbrek yetmezliği, seröz retina dekolmanı

Purtscher-like retinopati etyolojide travmanın rol oynamadığı nadir bir hastalıktır. Karakteristik fundus bulguları multiple beyaz iskemik infarktlar veya atılmış pamuk benzeri eksudalar, retinal hemorajiler ve optik disk kabarıklığıdır.

Bu çalışmada kronik böbrek yetmezliği ile birlikte seröz retina dekolmanı olan nadir görülen bilateral Purtscher-like retinopatili bir olguyu sunmayı amaçladık.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]