[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat University Journal of Health Sciences (Veterinary)
2016, Cilt 30, Sayı 1, Sayfa(lar) 067-073
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Erkeklerde Kullanılan Cerrahi ve Cerrahi Olmayan Kontrasepsiyon Yöntemleri
Gaffari TÜRK1, Orhan ATAMAN2
1Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Kontrasepsiyon, sperm, testis, üreme hormonları, aşılama

İnsan ve hayvanlarda aşırı üremeyi önlemek amacıyla eski çağlardan beri kullanılagelen pek çok yöntem hem erkek hem de dişiler için tanımlanmıştır. Üreme faaliyetlerinin devamlı veya geçici bir süre için durdurulması olarak tanımlanan kontrasepsiyonun pratik kullanımı erkeklere oranla dişilerde daha yaygındır. Bununla birlikte, hem insan hem de hayvanların erkek bireylerinde kullanılan değişik kontraseptif yöntemler bulunmaktadır. Cerrahi yöntemler farklı tür erkeklerde radikal bir çözüm olmasına rağmen, bu alanda yapılan çalışmaların büyük çoğunluğu gonadotropin sekresyonunun engellenmesi, hormonlara karşı aşı üretilmesi, farklı bitkiler ve sperm-spesifik- antijenlerin kullanılması gibi cerrahi olmayan yöntemler üzerinde yoğunlaşmaktadır. Testisin ve sperm kanallarının yapısını bozan kimyasal ajanlar, kontrasepsiyonda etkili olmalarına karşın istenmeyen yangısal durumlara ve ağrı gibi yan etkilere neden olmaktadır. Hormonal aşılar, bitkiler ve sperm-spesifik-antijenler genellikle kısa süreli bir kontrasepsiyon sağlamaktadır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]