[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2016, Cilt 30, Sayı 2, Sayfa(lar) 079-081
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Omfalitisli Buzağılarda Bazı Oksidatif Stres Parametre Düzeylerinin Belirlenmesi
Kadir BOZUKLUHAN1, Oğuz MERHAN2, Metin ÖĞÜN2, Mete CİHAN3, Gürbüz GÖKÇE4
1Kafkas Üniversitesi, Kars Meslek Yüksekokulu, Kars, TÜRKİYE
2Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Kars, TÜRKİYE
3Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Kars, TÜRKİYE
4Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Kars, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Buzağı, omfalitis, oksidatif stres

Bu çalışmanın amacı neonatal dönemde sık görülen göbek yangılarında (omfalitis) oksidatif stres parametre düzeylerinin belirlenmesidir. Bu amaçla çalışmada kontrol grubu olarak 10 adet klinik açıdan sağlıklı buzağı ve 1-2 aylık, 20 adet farklı cinsiyette (16 erkek, 4 dişi) omfalitisli toplam 30 adet montofon ırkı buzağı kullanıldı. Biyokimyasal analizler için kan örnekleri V. jugularis'ten alındı. Alınan kan örneklerinden bir miktarı tam kan olarak ayrıldıktan sonra geriye kalan kanların serumları elde edildi. Tam kan redükte glutatyon (GSH), serum malondialdehit (MDA) ve nitrik oksit (NO) düzeyleri kolorimetrik yöntemlerle belirlendi. Omfalitisli buzağılarda MDA ve NO düzeyleri artarken, GSH düzeyinin azaldığı belirlendi. Sonuç olarak, omfalitisin oksidatif stres ve lipid peroksidasyonuna sebep olduğu belirlendi.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]