[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2002, Cilt 16, Sayı 2, Sayfa(lar) 177-179
[ English ] [ PDF ]
KAYSERİ YÖRESİNDE BAZI YIRTICI KUŞLARDA SABİN-FELDMAN BOYA TESTİ İLE TOXOPLASMA GONDİİ (NİCOLLE VE MANCEAUX, 1908) SEROPOZİTİFLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
Abdullah İNCİ1, Cahit BABÜR2, Yücel ÇAM1, Anıl İÇA1
1Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Kayseri / TÜRKİYE
2Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı Ankara / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: T.gondii, Sabin-Feldman boya testi, yırtıcı kuşlar.

Bu çalışma, Mayıs 1997-Nisan 2001 tarihleri arasında Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Kliniklerine tedavi amacıyla getirilmiş 10’u şahin, 7’si kartal, 9’u doğan, 8’i baykuş, 9’u atmaca ve 1’i balıkçıl olmak üzere toplam 44 yırtıcı kuş üzerinde yapılmıştır. Kuşlardan tekniğine uygun olarak kan alınmış ve serumları çıkarılmıştır. Elde edilen serumlarda Sabin-Feldman boya testi (SFDT) ile Toxoplasma gondii spesifik antikorlar araştırılmıştır. Serolojik yoklaması yapılan yırtıcı kuşlardan 10 şahinin 1’inde (%10.00), 9 doğanın 1’inde (%11.11), 8 baykuşun 1 (%12.50) ve 9 atmacının 1’inde (%11.11) olmak üzere toplam 44 yırtıcı kuşun 4’ünde (%9.09) 1/16 sulandırmada T.gondii spesifik antikorları tespit edilmiştir. Buna karşılık 7 kartal ve 1 balıkçılda seropozitiflik saptanamamıştır.

Bu çalışma, Türkiye’de yırtıcı kuşlarda T.gondii seropozitifliği üzerine yapılmış ilk serolojik araştırmadır.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]