[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2016, Cilt 30, Sayı 2, Sayfa(lar) 089-093
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Tavşanlarda Gebelik Boyunca B-mod ve Doppler Ultrasonografi Yardımıyla Fötal Gelişimin Incelenmesi
Berkay TURNA, Güneş ERDOĞAN
Adnan Menderes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, Aydın, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Fötal gelişim, umblikal arter, doppler indeksi, tavşan

Tavşanlarda gebelik boyunca fötal biometrik parametreler ve umbilikal arter kan akımına ait Doppler parametreleri incelendi. On adet sağlıklı Yeni Zelanda ırkı dişi tavşan kullanıldı. Gebeliğin 9-30 günleri arasında 3-4 gün aralıkla B-mod ve Doppler ultrasonografik muayeneler yapıldı. Sol kornunun en kaudalindeki fetüs üzerinde baş sağrı uzunluğu (BSU), biparietal baş çapı (BPÇ), göğüs çapı (GÇ) değerleri kaydedildi. Ek olarak, a. umbilikalis üzerinden fetal kalp atım sayısı (FKAS), pulsatil (PI) ve resistans (RI) indeks ölçümleri kaydedildi. Biometrik parametreler arasında BSU değeri gebelik yaşı ile yüksek korelasyonu gösterdi (r= 0.981). Yine BSU ve GÇ değerleri ile gebelik yaşı arasında yüksek pozitif korelasyon kaydedildi (r= 0.971). Fetal kalp atım sayısı, PI ve RI değerlerinin gebelik yaşı ile daha düşük negatif korelasyon gösterdiği (r= -562), (r= -0.383), (r=-0.730) tespit edildi. Gebeliğin 20. gününden sonra PI sabit kalırken, RI ise belirgin şekilde düşüş gösterdi (P<0.01) ve sonrasında doğuma kadar stabil kaldı. Bu çalışma sayesinde fetal gelişimin değerlendirilmesi ve monitorizasyonunda kullanılabilecek yeni veriler sağlanmıştır. Tavşan gebeliklerinde 20. günün umbilikal arter indeksleri açısından eşik noktası olabileceği düşünülmektedir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]