[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2016, Cilt 30, Sayı 3, Sayfa(lar) 181-186
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Gaziantep ve Yöresinde Gözlenen Sığır Ayak Hastalıklarının İnsidansı ve Tedavileri Üzerine Gözlemler
Esat KESKİN1, Ali Said DURMUŞ2
1Şirvan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Siirt, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Sığır, ayak hastalıkları, insidans, tedavi

Ayak hastalıkları ve deforme olmuş tırnaklar sığır yetiştiriciliği ve ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. Bu çalışma Gaziantep ve yöresindeki sığırlarda gözlenen ayak hastalıklarının insidansını belirlemek ve ayak hastalıklarının tedavisini gerçekleştirmek için yapıldı.

Çalışmanın materyalini 1912 adet sığır oluşturdu. Bu çalışmadaki sığırların 1042'sinin (%54.50) Holştayn, 649'unun (%33.94) Simental, 143'ünün (%7.48) Montofon, 56'sının (%2.93) yerli, 22'sinin (%1.15) melez olduğu gözlendi. Ayak hastalığı bulunan 213 adet sığırın %65.73'ünün Holştayn, %27.23'ünün Simental, %5.16'sının Montofon, %1.41'inin yerli ve %0.47'sinin melez olduğu tespit edildi. Ayak hastalıkları en çok üç yaşındaki hayvanlarda gözlendi (%25.35). En sık gözlenen ayak hastalığı interdigital hiperplazi olurken (29 olgu, %13.62) en az rastlanan ayak lezyonu ise taban eziği (4 olgu, %1.88) olmuştur. Bu çalışmada 123 (%52.34) sivri tırnak, 43 (%18.30) burulmuş tırnak, 36 (%15.32) yayvan ve geniş tırnak, 14 (%5.96) makas tırnak, 11 (%4.68) ayrık tırnak ve 8 (%3.40) küt tırnak gözlendi. Ayak lezyonlarının %42.22'sinin tırnakta yer alan deformasyonlardan kaynaklandığı tespit edildi.

Sonuç olarak, Gaziantep ve yöresinde gözlenen sığır ayak hastalıklarının yıllık insidansı 2014-2015 yılları arasında %11.14 olarak tespit edilmiştir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]