[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2002, Cilt 16, Sayı 1, Sayfa(lar) 047-056
[ English ] [ PDF ]
TUNCELİ VE YÖRESİNDEKİ SIĞIRLARDA KARŞILAŞILAN AYAK HASTALIKLARININ İNSİDANSI ÜZERİNE GÖZLEMLER*
Aydın SAĞLIYAN1, Emine ÜNSALDI2
1Fırat Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu, Tunceli-TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Sığır, ayak, hastalık, insidans, sağaltım

Bu çalışmada Tunceli ve yöresinde 1688 sığırda ayak hastalıkları ve tırnak deformasyonları yönünden tarama yapıldı.

Bu muayene sonuçlarına göre, ayak hastalığı görülen sığırların sayısı, oranı, ırkı, yaşı ve hastalıkların dağılımı belirlenerek sonuçlar tablolar şeklinde sunulmuştur.

Lezyonların türü tespit edildikten sonra, klasik yöntemlerle sağaltımları yapılmıştır.

Çalışmada incelenen 1688 sığırda, 86 ayakta sadece tırnak deformitesi, 26 ayakta deformitesiz ayak hastalığı görülürken, 153 ayakta da tırnak deformitesi ile birlikte ayak hastalığı saptanmıştır.

Deforme tırnak ve deforme tırnak yapısı ile birlikte hastalık tablosu şekillenen tırnak sayısı toplam 239’dur (bunların 32’si ön, 207’si arka ayakta olmak üzere 153’ü lateral, 40’ı medial, 46’sı da bilateral olarak belirlenmiştir).

Çalışmada tırnaklardaki deformasyon ve ayak hastalıklarının dağılımı şu şekilde saptanmıştır; 132 olguda (%55.23) sivri tırnak, 8 olguda (%3.35) küt tırnak, 11 olguda (%4.60) ayrık tırnak, 21 olguda (%8.79) makasvari tırnak, 24 olguda (%10.04) yayvan, geniş ve dolgun tırnak, 43 olguda (%17.99) burulmuş tırnak tespit edilmiştir.

15 olguda (%8.38) interdigital dermatitis, 18 olguda (10.06) erosio ungulae, 3 olguda (%1.68) ökçe apsesi, 11 olguda (%6.15) interdigital hyperplasia, 24 olguda (%13.41) interdigital flegmon, 23 olguda (%12.85) pododermatitis aseptica diffusa, 3 olguda (%1.68) pododermatitis circumscripta, 15 olguda (%8.38) pododermatitis septica, 13 olguda (%7.26) fissura ungulae, 4 olguda (%2.23) podoartritis prulenta, 19 olguda (%10.61) ökçe ve taban eziği, 5 olguda (%2.79) travmatik yan duvar ulkusu, 19 olguda (%10.61) beyaz çizgi hastalığı, 7 olguda (%3.91) digital dermatitis tespit edilmiştir.

Çalışmada, deforme tırnak yapılarının ayak hastalıklarının oluşmasındaki etkisi açık olarak gözlenmiştir.

Sonuç olarak 1998-1999 yılları arasında Tunceli ve yöresindeki ayak hastalıklarının yıllık insidansı %12.38 olarak saptanmıştır.

Bu çalışma doktora tezinden özetlenmiştir.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]