[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2017, Cilt 31, Sayı 1, Sayfa(lar) 043-048
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Fırat Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Üyelerinin Bilimsel Araştırmalarda Hayvan Kullanımı Konusundaki Yaklaşımlarının Belirlenmesi
Yusuf Sefa DEDEOĞLU1, Rahşan ÖZEN2
1Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği Tarihi, Deontoloji ve Etik Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Fırat Üniversitesi, hayvan deneyleri, öğrenci toplulukları

Çalışma, Fırat Üniversitesi öğrenci toplulukları üyelerinin bilimsel araştırmalarda hayvan kullanımı konusundaki yaklaşımlarını belirlemek amacıyla yapıldı. Bu amaçla, 2015-2016 öğretim yılı bahar yarıyılında, Fırat Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Öğrenci Toplulukları Birimine bağlı Bilim, Kültür, Sağlık ve Sosyal topluluklardan üçer öğrenci topluluğu belirlendi. Veriler her topluluktan 10 öğrenci olmak üzere toplam 120 öğrenciye kişisel görüşme yolu ile anket uygulanarak sağlandı. Bulunan bazı sonuçlar: (a) Katılımcıların %73.3’ü hayvan merkezli bir tutum (4≥) sergiledi. (b) Pet sahibi öğrenciler (P<0.05), Sosyal kollar (P<0.05), Hayvanları Koruma Topluluğu üyeleri ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri (P<0.05) diğer demografik gruplara kıyasla hayvanmerkezcilik açısından daha pozitif bir tutum sergilediler. (c) Tıp Fakültesi öğrencileri ve Türk MSIC-Fırat TIP Öğrencileri Uluslar Arası Komitesi Öğrenci Topluluğu üyeleri dışındaki tüm demografik gruplar, pozitif tutum gösterdiler. d) Katılımcıların daha büyük bölümü, hayvan deneylerinin alternatif yöntemlere oranla daha kolay, daha bilimsel, daha yaygın, daha ekonomik ve daha güvenilir olduğu yönündeki yargılara katıldıklarını, ancak daha vicdani olduğu şeklindeki yargıya ise katılmadıklarını bildirdi.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]