[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2017, Cilt 31, Sayı 2, Sayfa(lar) 093-096
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Trikofitozisli Sığırlarda Haptoglobin ve Serum Amyloid A Düzeyleri ve Nigella Sativa’nın Antiinflamatuar Etkisi
Engin BALIKCI1, Abdullah GAZİOĞLU2
1Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Bingöl Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Veterinerlik Bölümü, Bingöl, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Trikofitozis, sığır, serum amyloid A, haptoglobin, Nigella sativa

Bu çalışma, trikofitozisli sığırlarda akut faz yanıtının hangi değerlerde olabileceğini serum amyloid A (SAA) ve haptoglobin (Hp) düzeylerine bakılarak tesbit edilmesi ve ayrıca Nigella sativa’nın (NS) Hp ve SAA düzeylerini nasıl etkileyebileceğini ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. Bu çalışmada klinik ve mikrobiyolojik olarak teşhis edilen trikofitozisli 16 sığır (7-12 aylık, Holştayn ve Montofon ırkı) ve sağlıklı 8 sığır (7-12 aylık, Holştayn ve Montofon ırkı) kullanılmıştır. Denemede kullanılan hayvanlar, sağlıklı hayvanlardan oluşan kontrol grubu (Grup 1, n=8), trikofitozisli sığırların NS ile tedavi edildiği grup (Grup 2, n=8, iki hafta boyunca günde bir kez topikal olarak NS uygulanmış) ve trikofitozisli tedavi edilmeyen grup (Grup 3, n=8) olmak üzere 3 gruba ayrılmıştır. Serum Hp ve SAA konsantrasyonları ticari olarak bulunan ELISA kitleri kullanılarak ölçüldü. Tedaviden önce, trikofitozisli sığırların (Grup 2 ve 3) SAA (36.05±0.28 mg/L ve 38.19±0.35 mg/L) ve Hp (0.354±0.018 g/L ve 0.328±0.023 g/L) düzeyleri kontrol grubundaki sığırların (Grup 1) SAA (9.43±0.11 mg/L) ve Hp (0.084±0.007 g/L) düzeylerine göre, istatistiksel olarak artığı (P<0.05) tespit edilmiştir. Trikofitozisli sığırlara NS uygulamasından 48 saat sonra alınan kan serum örneklerinde Grup 2’de SAA (18,34±0.52 mg/L) ve Hp (0.103±0.016 g/L) düzeyleri Grup 3’e göre SAA (32,26±0.52 mg/L) ve Hp (0.284±0.024 g/L) düzeylerinin istatistiksel olarak azaldığı (P<0.05) saptanmıştır. Sonuç olarak; Hp ve SAA'nın yükselmiş değerlerinin trikofitosize karşı inflamatuvar cevabın sonucu olduğu aynı zamanda, NS grubunda, Hp ve SAA düzeylerinin azalmasının NS'nin antiinflamatuar etkisinden kaynaklanabileceği düşünülmektedir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]