[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat University Journal of Health Sciences (Veterinary)
2018, Cilt 32, Sayı 1, Sayfa(lar) 069-073
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Kedi ve Köpeklerde Bitkisel Zehirlenmeler
Ömer KIZIL1, Ümran ÇİFTÇİ2
1Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Bitkisel zehirlenme, kedi, köpek, bulgu

Günümüzde kedi ve köpeklerin bulundukları veya gezindikleri ortamlarda mevcut olan bitkileri tüketilmeleri sonucu bazen ölümcül olabilen zehirlenme olguları meydana gelmektedir. Bu türden bulgularla kliniklere getirilen olgularda, detaylı bir muayene yanında ortamda bulunan bitkilerin özelliklerinin ve neden oldukları patolojilerin bilinmesi de önem arz etmektedir. Bununla beraber çoğu veteriner hekimi tarafından kedi ve köpekler için risk oluşturan bitkiler detaylı olarak bilinmediğinden dolayı bitkisel kaynaklı muhtemel zehirlenmeler klinik pratikte yerini pek almamıştır. Bu açıdan bu derlemede yaygın olarak gerek ev ortamında gerekse bahçe ortamında yetiştirilen bazı bitkiler ve neden oldukları patolojilerden bahsedilmiştir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]