[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat University Journal of Health Sciences (Veterinary)
2018, Cilt 32, Sayı 2, Sayfa(lar) 105-110
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Diyabetik Sıçanlarda Taurinin Kalp Dokusu Antioksidan Düzeyleri ile NF-κB ve Nrf2 Sinyal Yolakları Üzerine Etkisi
Zeynep TUZCU1, Hasan GENÇOĞLU1, Mehmet TUZCU 1, Cemal ORHAN2, Can Ali AĞCA3, Kazım ŞAHİN2,
1Fırat Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Programı, Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
3Bingöl Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Bingöl, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Diyabet, taurin, kalp dokusu

Taurin'in, nörotransmitterlerin modülasyonu ve antioksidasyon gibi önemli roller oynadığı kanıtlanmıştır. Bununla birlikte, diyabetle ilişkili kardiyak komplikasyonlarda taurinin olumlu etkisinin mekanizması hakkında çok az şey bilinmektedir. Bu çalışmada, taurinin, sıçan kalp dokusu nükleer faktör-kappa B (NF-κB p65) ve nükleer faktör eritroid 2 (Nrf2) sinyal yolağı üzerine etkileri araştırıldı. Kırk adet (8 haftalık) erkek Wistar sıçan rasgele dört gruba ayrıldı. Gruplar; (i) Kontrol grubu, (ii) taurin uygulanan grup, (iii) streptozotosin (STZ) enjekte edilip diyabet oluşturulan grup, (iv) STZ enjekte edilip diyabet oluşturulan ve diyabetin başlangıcından sonra 8 hafta süreyle taurin (%2 w/v oral yolla, içme suyuna katılarak) uygulanan grup olarak belirlendi. Diyabetik sıçanlarda artan kalp dokusu malondialdehit (MDA) seviyeleri, taurin takviyesi ile anlamlı şekilde azaldı (P<0.001). Diyabetik sıçanlarda kalp dokusu süperoksit dismutaz (SOD), katalaz (CAT) ve glutatyon peroksidaz (GPx) aktivite düzeyleri azaldı, ancak taurin takviyesi ile bu düzeyler anlamlı şekilde arttı (P<0.001). Diyabetin yol açtığı kalp dokusu NF-κB düzeylerindeki artış ile Nrf2, HO-1, eNOS ve SIRT-1 düzeylerindeki azalış taurin takviyesi ile kısmen önlendi. Sonuç olarak, diyabetin ve buna bağlı komplikasyonların iyileştirilmesinde taurinin kalp dokusundaki NF-κB ve Nrf2/HO-1 yolaklarını etkileyerek yararlı bir rol oynayabileceği kanısına varılmıştır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]