[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat University Journal of Health Sciences (Veterinary)
2018, Cilt 32, Sayı 2, Sayfa(lar) 111-116
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Sıçanlarda, 7,12 Dimetil Benzantrasen ile Oluşturulan Yumuşak Doku Sarkomunda Genisteinin Koruyucu Rolü
Hasan GENÇOĞLU1, Zeynep TUZCU1, Mehmet TUZCU 1 Cemal ORHAN2, Fatih AKDEMİR3, İbrahim H. ÖZERCAN4, Nurhan ŞAHİN2, Kazım ŞAHİN2
1Fırat Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Programı, Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
3İnönü Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü, Malatya, TÜRKİYE
4Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Antioksidan, genistein, DMBA, wistar sıçan, fibroid tümör, sarkom

Genistein, soya fasülyesinde bulunan biyolojik olarak en aktif izoflavondur. Genisteinin östrojenik, antiöstrojenik, anti kanserojenik ve immun regülatör özellikleri bilinmektedir. Bu çalışmada, genisteinin sıçanlarda kimyasal olarak oluşturulan yumuşak doku sarkomu üzerine etkileri araştırlmıştır. Bu amaçla, 45 adet Wistar albino ırkı erkek sıçan, her biri 15 hayvan içeren 3 deney grubuna rastgele ayrılmıştır. (i) Kontrol: Herhangi bir uygulama yapılmayan normal kontrol sıçanlarından oluştu. (ii) DMBA grubu: 7,12 dimetil benzantrasen (susam yağında çözülmüş DMBA, 50 mg/kg i.p.) ile fibroid tümör oluşturulan sıçanlardan oluştu. (iii) DMBA+Genistein grubu: Fibroid tümör oluşturulmak amacıyla DMBA’yı i.p. olarak ikinci gruba benzer şekilde alan ve 20 hafta boyunca genistein (400 mg/kg diyet) verilen sıçanlardan oluştu. Genistein takviyesi DMBA ile kıyaslandığında fibroid tümörlerin görülme sıklığını azalttı (P<0.01). Genistein ile beslenen sıçanlarda oluşan tümörler DMBA grubunda bulunanlardan daha küçüktü (P<0.001). Serum malondialdehit (MDA) (P<0.01), 8-izoprostan ve 4-hidroksialkenal (HAE) (P<0.05) düzeyleri genistein grubunda DMBA grubuna göre düşük bulundu. Gruplarda oksidatif hasarın bir göstergesi olan serum 8-OHdG konsantrasyonları, DMBA grubuna kıyasla DMBA+Genistein grubunda belirgin olarak azaldı (P<0.05). Bu sonuçlar, genistein takviyesinin sıçanlarda DMBA kaynaklı yumuşak doku sarkomlarının gelişimini inhibe edebildiğini göstermektedir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]