[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat University Journal of Health Sciences (Veterinary)
2020, Cilt 34, Sayı 3, Sayfa(lar) 139-145
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Diyabetik Ratlarda Taurinin Böbrek Dokusunda PPARγ, IRS–1, HSP–27, HSP–72 Düzeyleri ile Histopatolojik Değişimler Üzerine Etkisi
Füsun ERTEN1, Hasan GENÇOĞLU2, Mehmet TUZCU2
1Munzur Üniversitesi, Pertek Sakine Genç Meslek Yüksekokulu, Veterinerlik Bölümü, Tunceli, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Diyabet, STZ, taurin, PPARγ, IRS-1, HSP-27, HSP-72

Bu çalışmada, streptozotosin (STZ) ile diyabet oluşturulan ratlarda böbrek dokusu PPAR-γ, IRS-1, HSP-27, HSP-72 proteinlerinin düzeyleri ile böbrek histopatolojisi üzerine taurinin etkileri araştırıldı. Çalışmada, 8 haftalık, toplam 40 adet erkek Wistar albino rat 4 gruba ayrıldı: (i) Kontrol, (ii) Taurin; içme suyuna %2 taurin eklenen ratlar, (iii) STZ; 60 mg/kg dozunda STZ (i.p. tek doz) uygulanan ratlar, (iv) STZ+Taurin; taurin verilen ve STZ uygulanan ratlar. Sekiz haftalık çalışma sonunda taurin grubu PPAR-γ, IRS-1, HSP-27 ve HSP-72 (P>0.05) düzeylerinde kontrol grubuna göre anlamlı bir değişim gözlenmezken, STZ grubu PPAR-γ (P<0.01), IRS-1 ve HSP-72 (P<0.001) düzeylerinde anlamlı bir düşüş görülmüştür. HSP-27 (P<0.01) düzeyinde ise STZ uygulanmış grupta, kontrol grubuna göre belirgin bir artış gözlenmiştir. STZ+Taurin uygulanmış gruplarda ise, PPAR-γ (P<0.05), IRS-1 (P<0.001) ve HSP-72 (P<0.05) düzeylerinde STZ uygulanmış gruplara göre artış olduğu tespit edilirken, HSP-27 (P<0.05) düzeyinde düşüş olduğu belirlenmiştir. Öte yandan, STZ verilen grupta histopatolojik değişiklikler gözlenmiştir. STZ+Taurin grubunda ise STZ’nin indüklediği histopatolojik değişikliklerin şiddetinin azaldığı görülmüştür. Bu sonuçlara göre, diyabetik ratlarda taurinin uygulanmasının böbrek hasarını yavaşlatıcı ve iyileştirici etkisinin olduğu söylenebilir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]