[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2021, Cilt 35, Sayı 1, Sayfa(lar) 049-052
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Coenurosis’li Sığırlarda Bazı Vitamin ve İz Element Düzeyleri
Abdullah GAZİOĞLU1, Meltem KIZIL2, Harun Kaya KESİK3, Ömer KIZIL4
1Bingöl Üniversitesi, Gıda Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksek Okulu, Bingöl, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
3Bingöl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Bingöl, TÜRKİYE
4Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Sığır, coenurosis, iz element, vitamin

Bu çalışmada, hastalığın yaygın olarak görülmediği sığır türünde saptanan Coenurus cerebralis vakalarında belirlenen bazı vitamin ve iz element düzeylerinin bildirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma materyalini aralarında durgunluk, iştahsızlık, dengesiz yürüme, dönme hareketleri ve başlarını yukarı şekilde tutma şeklinde belirti gösteren 15 dananın olduğu bir çiftlikte bulunan 10 adet dana (hasta grubu) ile aynı işletmede bulunan ve herhangi bir hastalık belirtisi göstermeyen klinik olarak sağlıklı 10 adet dana (kontrol grubu) oluşturmuştur. Moleküler ve patolojik incelemeler sonucunda Coenurosis teşhisi konulan danalardan kan örnekleri alınarak serumları çıkarılmış ve bu danaların kan serumlarında vitamin A, vitamin E, bakır, kobalt, mangan ve çinko düzeyleri belirlenmiştir. Bu parametrelerden sadece vitamin E (P<0.05) ve bakır düzeyleri (P<0.05) bakımından gruplar arasında istatistiksel önem saptanırken, vitamin A, çinko, mangan ve kobalt düzeyleri bakımından ise herhangi bir istatistiksel önem bulunmamıştır (P>0.05).

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]