[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2021, Cilt 35, Sayı 1, Sayfa(lar) 055-058
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Bir Köpekte Mekanik İleus’un Endoskopik ve Radyografik Tanısı ile Operatif Sağaltımı
Ersoy BAYDAR1, Ali Said DURMUŞ2, Eren POLAT2, Kenan Çağrı TÜMER3
1University of Balıkesir, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Internal Medicine, Balıkesir, TURKEY
2University of Fırat, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Surgery, Elazığ, TURKEY
3University of Fırat, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Internal Medicine, Elazığ, TURKEY
Anahtar Kelimeler: Köpek, laparatomi, mekanik ileus, kusma

Bu olgu sunumunda, halsizlik, kusma ve dışkı yapamama şikâyetleriyle Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi’ne getirilen 3 yaşında, erkek, Golden Retriever ırkı bir köpek konu edildi. Yapılan klinik, radyografik ve endoskopik muayeneler sonrasında köpeğin yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve 10 cm eninde kalın bir sargı bezini yutması sebebiyle mekanik ileusunun olduğu tespit edildi. Bu çalışmada, karşılaşılan bu olgu karşısında uygulanan tanı ve operatif tedavi yöntemi paylaşılarak literatüre katkı sağlamak amaçlandı.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]