[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2021, Cilt 35, Sayı 2, Sayfa(lar) 120-126
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Köpeklerin Atipik Endokrinal Dermatozu, Alopesi X
Güvenç GÖKALP, Akın KIRBAŞ
Yozgat Bozok Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Yozgat, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Alopesi X, köpek, semptom, tanı, tedavi

Alopesi X, köpeklerin genç yetişkin dönemlerinde görülen, yüksek progesteron, düşük androjen, değişken östrojen ve kortizolde hafif artışla seyreden, yangı ve kaşıntının gözlenmediği kıl döngüsünün durması ile karakterize bir dermatozdur. Alaska Malamutu, Çov-Çov, Keeshond, Norveç Elkhound, Pomeryan ve Samoyed ırkları hastalığa daha yatkınlık ve duyarlılık göstermektedir. Klinik bulgular dermatolojik bulguların yanısıra psikojenik olarak da ortaya çıkabilmektedir. Baş ve distal ektremite dışındaki bölgelerde alopesi, simetrik bilateral alopesi, hiperpigmentasyon ve travma sonrası kılların yeniden uzaması önemli klinik bulgulardır. Tanıda anamnez, biyokimyasal parametreler ve dermatohistopatolojik bulgular temeldir. Ayırıcı tanıda, hiperadrenokortisizm, hipotroidizm ve kongenital alopesi gözönünde bulundurulmalıdır. Tedavide kastrasyon, melatonin, mitotan ve trilostan uygulamalarını kapsamaktadır. Son yıllarda, beşerî hekimlikte ve kozmetik endüstrisinde kullanılan mikroiğneleme yöntemi önem arz etmektedir. Sonuç olarak, hastalığın seyrine göre uygulanabilecek tedavi seçeneklerinin geliştirilmesi açısından daha etkin tanısal yaklaşımlara ihtiyacın olduğu dikkati çekmektedir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]