[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2001, Cilt 15, Sayı 2, Sayfa(lar) 247-250
[ English ] [ PDF ]
TAVUKLARDA PNÖMOKONYOZİS
Aydın ÇEVİK, İhsan YAMAN
Fırat Üniversitesi Sivrice Meslek Yüksekokulu, Elazığ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Tavuk, pnöymokoniyozis, akciğer, hava kirliliği.

Bu çalışmada, Elazığ Çimento Fabrikasının yakın ( 4 km, I.grup) ve uzak (20-25 km, II.grup) çevresinden, 20’şer adet olmak üzere, yaşları 2-8 arasında değişen, toplam 40 adet tavuk incelendi.

Makroskobik olarak, fabrikaya yakın bölgelerden sağlanan tavukların, akciğerlerinde, sınırları düzensiz, gri renkte benekler gözlendi. Benzer değişiklik, organın kesit yüzünde de vardı.

Mikroskobik olarak, sekunder bronş ve parabronşların çevresinde ve lümenlerinde serbest halde veya makrofajların sitoplazmaları içerisinde, gri-mavimsi renkte, pigment granülleri tesbit edildi. Pigmentasyonun fazla olduğu parabronşlar çevresinde fibrozis dikkati çekti. Çimento fabrikasından daha uzak bölgelerden sağlanan tavuklarda ise, makroskobik ve mikroskobik herhangi bir bulguya rastlanmadı.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]