[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2022, Cilt 36, Sayı 1, Sayfa(lar) 016-021
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Sütçü İneklerde Doğum Sonrası Vücut Kondüsyon Skoru, Kolostral IgG Konsantrasyonu, Karaciğer Lipid Metabolizması ve Oksidatif Stres Arasındaki Ilişkiler
Efe KURTDEDE1, Arif KURTDEDE2, Erdal KARA3, Mehmet BAŞER4, Erman GÜLENDAĞ5
1Ankara University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Biochemistry, Ankara, TÜRKİYE
2Ankara University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Internal Medicine, Ankara, TÜRKİYE
3Kırıkkale University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Internal Medicine, Kırıkkale, TÜRKİYE
4Haysüt, Ankara, TÜRKİYE
5Siirt University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Biostatistics, Siirt, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Vücut kondüsyon skoru, oksidatif stress, metaboltiler, kolostral IgG

Bu çalışmada, vücul kondüsyon skorları (VKS) ≤3.5 ve >3.5 olan süt ineklerinde postpartum VKS ile kolostral IgG, lipid metabolizması, karaciğer fonksiyonları ve oksidatif stres parametreleri arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesi amaçlandı.

Bu araştırma, bir süt çiftliğinde iki veya daha fazla doğum yapmış, aynı ırktan, 3-5 yaşlarında 60 süt ineğini içermektedir. İneklerin VKS değişikliklerinin kuru dönemden buzağılamaya kadar <0.5 olmasına özen gösterildi.

Doğumdan sonraki 24 saat içinde VKS’si ≤3.5 olan 30 inekte ortalama VKS seviyesi 3.24±0.24 ve ortalama serum β-hidroksibütirik asit (BHBA seviyesi 0.36±0.07 idi. Doğumdan sonraki 24 saat içinde VKS’si >3.5 olan 30 inekte ortalama VKS seviyesi 3.96±0.14 ve ortalama serum BHBA seviyesi 0.38±0.07 idi.

VKS’si >3.5 olan ineklerde belirlenen değerlerle karşılaştırıldığında; VKS’si ≤3.5 olan ineklerde serum non-ester yağ asidi (NEFA), yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL), paraoksanaz-1 (PON-1) ve malondialdehit (MDA) düzeyleri anlamlı olarak daha düşüktü ve trigliserit, albümin, SOD ve kolostral IgG düzeyleri anlamlı olarak yüksekti.

Sonuç olarak, süt ineklerinde lipid metabolizmasının ve oksidatif stresin daha iyi yönetimi ve daha yüksek kolostral IgG seviyesinin sağlanabilmesi için, ineklerdeki VKS değişikliğinin kuru dönemden doğuma kadarki dönemde <0.5 ve doğum sonrası VKS'nin ≤3.5 olmasının yararlı olduğu kanısına varıldı.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]