[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2022, Cilt 36, Sayı 1, Sayfa(lar) 049-053
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Türkiye’deki Bir İşletmede Yetiştirilen İtalyan Mandalarına Ait Bazı Reprodüktif Özellikler ve Karşılaşılan Reprodüktif Bozuklukların İnsidensi Üzerine Bir Çalışma
Kudret YENİLMEZ1, Halef DOĞAN1, Fatma Tülin ÖZBAŞER BULUT2
1Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, Tekirdağ, TÜRKİYE
2Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı, Tekirdağ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Reprodüktif verim, reprodüktif bozukluk, insidens, İtalyan mandası

Bu çalışmada, Türkiye’de özel bir işletmede entansif yetiştiriciliği yapılan İtalyan mandalarına ait bazı reprodüktif özellikler ve karşılaşılan reprodüktif bozuklukların insidensinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, işletmede bulunan 347 adet dişi mandaya ait iki yıllık işletme kayıtları incelenerek, hayvanların reprodüktif verim özelliklerinden gebelik oranı, ilkine gebe kalma yaşı, ilkine malaklama yaşı, doğum-yeniden gebe kalma aralığı, iki doğum arasındaki süre, gebelik süresi, dişi ve erkek malak doğum ağırlığı parametreleri hesaplandı. Ayrıca sürüde iki yıllık süreçte gözlenen abort, güç doğum ve bazı postpartum bozuklukların insidensi belirlendi. İncelenen veriler sonucunda, sürü içerisinde bazı parametrelerde önemli varyasyonların olduğu, ayrıca etkili bir sürü yönetimi için düzenli reprodüktif takip ve üreme programları uygulanması gerektiği kanaatine varıldı.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]