[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2022, Cilt 36, Sayı 1, Sayfa(lar) 059-065
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Yüksek Yağlı Diyetle Beslenen Sıçanlarda Maca Kök Ekstraktının Böbrek Dokusu Bazı Moleküler Parametreleri Üzerine Etkileri
Füsun ERTEN
Munzur Üniversitesi, Pertek Sakine Genç Meslek Yüksekokulu, Tunceli, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Maca, yüksek yağlı diyet, böbrek, OCT, IRS-1

Maca, (Lepidium meyenii) yüzyıllardır besin takviyesi olarak etnomedikal amaçla kullanılmaktadır. Son zamanlarda maca, çoklu biyolojik aktiviteleri nedeniyle dünya çapında yüksek profilli bir fonksiyonel gıda haline gelmiştir. Yüksek yağlı diyet (YYD) ile uzun süreli beslenme, obezite oluşumu ile yakından ilişkilidir. Obezite, kronik böbrek hastalığının gelişimi ve ilerlemesinde olumsuz etkiye sahiptir. Bu çalışmanın amacı; yüksek yağlı diyet ile beslenen sıçanlarda maca takviyesinin, böbrek organik anyon taşıyıcı-3 (OAT-3), organik katyon taşıyıcı-1 (OCT-1), ve 2 (OCT-2), insülin reseptör substrat-1 (IRS-1), vasküler adhezyon molekülü-1 (VCAM-1) ve vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF) düzeyleri üzerindeki etkinliğini ortaya koymaktır. Çalışmada, 28 adet Sprague-Dawley ırkı erkek sıçan rastgele dört gruba (n=7) ayrıldı; i) Kontrol grubu (standart diyet ile beslenen); ii) Maca (40mg/kg/gün) grubu; iii) YYD ile beslenen grup; iv) Maca+YYD ile beslenen grup. Çalışmanın 60 günlük süresi ardından, böbrek OCT-1, OCT-2 ve IRS-1 protein düzeyleri YYD+Maca uygulanan grupta, YYD grubu ile kıyaslandığında anlamlı bir artış gösterdi (P<0.05). YYD uygulanan grupta böbrek OAT-3 düzeyi, kontrol grubuna göre düşük bulundu (P<0.0001). Ayrıca, YYD grubuna kıyasla, YYD+Maca uygulanan grupta VCAM-1 ve VEGF protein düzeylerinde bir düşüş gözlemlenmiştir (P<0.0001). Bu sonuçlar, hem normal hem de HFD diyeti ile beslenildiğinde macanın böbrek dokusunda koruyucu ve düzenleyici etkinliğini göstermektedir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]