[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2022, Cilt 36, Sayı 1, Sayfa(lar) 072-076
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Lutein/Zeaksantin İzomerlerinin (L/Zi) Musklin Sinyal Yolağı Üzerine Etkisi
Füsun ERTEN1, Beşir ER2, Kazım ŞAHİN3
1Munzur Üniversitesi, Pertek Sakine Genç Meslek Yüksekokulu, Tunceli, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Elazığ, TÜRKİYE
3Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Lutein, zeaksantin, egzersiz, kas, musklin

Lutein (L) ve zeaksantin (Zi) bitkisel kaynaklı karotenoidlerdir. Anti-enflamasyon ve antioksidan etkileri olan bileşiklerdir. Musklin fiziksel aktivite ile uyarılan bir miyokindir. Bu çalışmanın amacı, egzersiz uygulanan sıçanlarda, L/Zi takviyesinin serum ve kas musklin düzeyleri üzerindeki etkisini araştırmaktır. Bu amaçla, sıçanlar egzersiz uygulanmayan kontrol grubu, egzersiz uygulanmayan ve L/Zi verilen grup (L/Zi), egzersiz uygulanan grup (E) ve egzersiz uygulanan ve L/Zi verilen egzersiz grubu (E+L/Zi) olarak her biri yedi sıçandan oluşan dört gruba ayrıldı. L/Zi 100 mg/kg CA dozunda gavaj yoluyla sekiz hafta boyunca günlük olarak uygulandı. Kontrol ile karşılaştırıldığında, E, L/Zi ve E+L/Zi gruplarında kas trigliserit düzeylerinin sırasıyla % 30.8, % 28.3 ve % 57.4 oranlarında azaldığı, serum ve kas musklin düzeylerinin ise sırasıyla % 58.03, % 67.4, % 136.5 ve % 49.4, % 50.1, % 85.6 oranlarında arttığı tespit edildi. Sonuç olarak, kronik egzersiz uygulanan sıçanlarda, iskelet kası ve sistemik musklin seviyelerinin L/Zi kombinasyonu ile uyarıldığı belirlenmiştir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]