[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2022, Cilt 36, Sayı 1, Sayfa(lar) 077-082
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Periferal Dolaşımdaki T Helper/T Sitotoksik Hücre Oranının Bazı Hastalıkların Prognozu Üzerine Etkileri
Murat UZTİMÜR, Hakan KEÇECİ
Bingöl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Bingöl, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: İmmün sistem, T lenfositler, T helper, T sitotoksik, CD+4/CD+8 oranı

İmmün sistem hücresel bağışıklığın sağlanmasında önemli rol oynayan T lenfositler ve alt tiplerini barındırır. Bunlar hem tıp hem de veteriner hekimlikte çeşitli hastalıkların prognozunu belirlemeye yardım eder. T lenfositlerin periferal dolaşımdaki düzeyleriyle, CD4+/CD8+ oranları birçok hastalıkta incelenmiştir. Özellikle sağlıklı insan ve hayvanlarda CD4+/CD8+ oranının genellikle bire eşit veya birden büyük (≥1) olduğu saptanmıştır. Bu oranın belirtilen değerden düşük çıkmasının, canlının periferal dolaşımındaki T lenfosit dengesinin bozulduğunun, organizmada hastalığa karşı yeterli immün yanıtın verilmediğinin bir göstergesi olarak değerlendirilir. Bu nedenle T lenfosit ve alt tipleri (CD4+, CD8+) ve bunların birbirlerine olan oranlarının (CD4+/CD8+) belirlenmesi çeşitli hastalıkların tanı, tedavi ve hatta iyileşip iyileşmeyeceğinin belirlenmesinde önemli birer kriterdir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]