[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2022, Cilt 36, Sayı 2, Sayfa(lar) 112-115
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Kıl Yiyen Manda Yavrularında Oksidatif Stresin Değerlendirilmesi
Aynur ŞİMŞEK1, Akın KOÇHAN1, Ayşe EKİNCİ YILDIZ2, İlhan SABANCILAR3
1Dicle University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Internal Medicine, Diyarbakır, TÜRKİYE
2Dicle University, Health Sciences Institute, Department of Internal Medicine, Diyarbakır, TÜRKİYE
3Dicle University, Health Sciences Institute, Department of Biochemistry, Diyarbakır, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Kıl yeme, manda yavrusu, oksidatif stres, serum

Pika yem niteliğinde olmayan tahta parçaları, toprak, kemik ve kıl gibi maddelerin yenilmesi olarak tanımlanmaktadır. Kıl yeme hastalığı olan hayvanlar kendi vücutlarındaki veya diğer hayvanların vücutlarındaki kılları ısırıp kopararak deride alopecia ve yaralanmalara neden olabilirler. Bu araştırmada birbirlerinin kıllarını yiyen manda yavrularında total antiokidan durum (TAS), total oksidan durum (TOS) ve oksidatif stres indeksi (OSI) düzeylerinin araştırılması amaçlandı. Çalışmanın materyalini 110 başlık manda sürüsünde bulunan, 1-6 aylık yaşlarda, kıl yeme semptomu gösteren 22 manda yavrusu (Grup 1) ile kıl yeme semptomu olmayan ve herhangi bir hastalık belirtisi göstermeyen 6 manda yavrusu (Grup 2) olmak üzere toplam 28 hayvan oluşturdu. TAS, TOS ve OSI seviyelerini ölçmek için hayvanların vena jugularislerinden kan örnekleri alındı. Hasta hayvanların serum ortalama TOS ve OSI seviyelerinin kontrol grubuna göre önemli düzeyde yüksek olduğu tespit edildi. Sonuç olarak, kıl yeme semptomlu manda yavrularında oksidatif/antioksidatif dengenin oksidatif yöne kaydığı tespit edilmiştir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]