[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2022, Cilt 36, Sayı 3, Sayfa(lar) 165-168
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Ege Bölgesindeki Koyun ve Keçi İşletmelerinde Toxoplasma gondii Seroprevalansının Araştırılması
Ömer Faruk GÖKCECİK, Esat ÇİLLİ, Hakan YEŞİLÖZ
İzmir/Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü, Parazitoloji Laboratuvarı İzmir, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Toxoplasma gondii, Ege Bölgesi, abort, ELISA

Zoonoz bir hastalık olan Toksoplazmozis zorunlu hücre içi protozoon Toxoplasma gondii tarafından oluşturulan, insan ve küçükbaş ruminantlarda önemli kayıplara yol açan bir hastalıktır. Bu çalışmada hayvancılık potansiyeli yüksek olan Ege Bölgesinde İzmir ili ve çevresindeki beş ilde abort hikayesi olan küçükbaş hayvancılık işletmeleri taranmıştır. Toplamda 15 işletmeden bir yaş ve üstü 166 küçükbaş hayvana ait (118 adet koyun ve 48 adet keçi) kan serumları toplanmıştır. ELISA testi yapılarak anti-Toxoplasma gondii antikorları araştırılmış ve 11 (%73.3) işletmede 34 küçükbaş hayvanda (%20.48) pozitiflik tespit edilmiştir, dört işletmede ise anti-Toxoplasma gondii antikorları tespit edilememiştir. Tür düzeyinde pozitiflik oranları koyunlarda %14.4, keçilerde %35.42 olarak tespit edilmiştir. Sonuç olarak bu çalışma ile İzmir ve çevresindeki illerde abort şikayeti olan koyun ve keçi işletmelerinde Toxoplasma gondii antikorlarının yaygınlığı tespit edilmiş ayrıca abort problemlerinin olası Toxoplasma gondii kaynaklı saha yansıması ortaya konulmuştur. Gelecek çalışmalarda, Ege Bölgesi’nde atık etkenlerinin araştırılmasında paraziter etkenlerinde dikkate alınması gerektiğinin önemine varılmıştır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]