[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2023, Cilt 37, Sayı 1, Sayfa(lar) 037-042
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Niğde Yöresi Yabani Tavşan (Lepus europaeus Linnaeus, 1758) ve Kınalı Kekliklerinde (Alectoris chukar Gray, 1830) Ektoparazitlerin Yaygınlığı
Bilge KARATEPE1, Bilal DİK2, Mustafa KARATEPE1
1Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoteknoloji Bölümü, Niğde, TÜRKİYE
2Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Ana Bilim Dalı, Konya, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Yabani tavşan, kınalı keklik, kene, bit, pire, Niğde

Bu çalışma, avlanma sezonu içerisinde, Ekim 2018-Ocak 2019 tarihleri arasında, Niğde yöresinde avlanan yabani tavşan ve kekliklerde ektoparazitlerin yaygınlıklarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma, dokuz yabani tavşan (Lepus europaeus Linnaeus, 1758) ve iki kınalı keklik (Alectoris chukar Gray, 1830) olmak üzere toplam 11 hayvanda yürütülmüştür. İncelenen hayvanlar önce çıplak gözle incelenmiş, daha sonra sentetik pretiroidli bir insektisitle ilaçlanmış ve toplanan ektoparazitler %70 alkol içinde saklanmıştır. Bit ve pire gibi ektoparazitler %10 KOH içinde 24-48 saat saydamlaştırıldıktan ve Kanada balzamı ile lam üzerine yapıştırıldıktan sonra ışık mikroskobunda, keneler ise stereo-mikroskopta incelenerek teşhis edilmiştir. Muayene edilen tavşanların hepsinin çeşitli kene ve pire türleri ile enfeste olduğu belirlenirken, kekliklerin sadece birinde bit türleri saptanmıştır. Bu araştırmada incelenen yabani tavşanlarda 16’sı kene ve 26’sı pire olmak üzere, toplam 42 adet ektoparazit örneği, kınalı kekliklerde ise 10 adet bit örneği toplanmıştır. Tavşanlardan toplanan keneler Haemaphysalis parva (6♀, 9♂, 1N), pireler ise Ctenocephalides felis (4♀, 3♂), Pulex irritans (6♀, 8♂), Caenopsylla laptevi laptevi (3♀, 2♂) olarak teşhis edilmiştir. Kınalı keklikte bulunan bit türleri ise Cuclotogaster heterographus (3♀, 2♂,1N), Goniocotes pusillus (3♀), Goniodes dispar (1♂) olarak teşhis edilmiştir. Sonuç olarak bu çalışmada yabani tavşanlarda 16 kene, 26 pire ve kınalı kekliklerde ise 10 bit örneği olmak üzere, toplam 52 adet ektoparazit saptanmıştır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]