[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2023, Cilt 37, Sayı 1, Sayfa(lar) 043-048
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Koyun ve Keçi Atık Fetüslerinde Toxoplasma gondii’nin Prevelansının PZR ile Taranması
Rahşan AKPINAR1, Şemistan KIZILTEPE2, Selma KAYA3, Coşkun AYDIN3, Şakir Önder TÜRLEK3
1Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü, Arı Hastalıkları Laboratuvarı, Samsun, TÜRKİYE
2Iğdır Üniversitesi, Tuzluca Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, Iğdır, TÜRKİYE
3Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü, Arı/Parazitoloji Hastalıkları Laboratuvarı, Samsun, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Atık fetüs, keçi, koyun, PZR, Toxoplasma gondii

Toxoplasma gondii dünya çapında yaygın, insanları ve sıcakkanlı hayvanları enfekte eden zorunlu hücre içi bir parazitik protozoondur. T. gondii tarafından oluşturulan toksoplazmozis, özellikle koyun, keçi gibi çiftlik hayvanlarında zayıf yavru veya ölü doğumlara sebep olup, ekonomik kayıplara yol açmaktadır.

Bu çalışmanın amacı, koyun ve keçi atık fetüslerinde T. gondii’nin prevelansını belirlemektir. Bu çalışmada, 2018 ile 2020 yılları arasında 9 ilden (Samsun, Sinop, Amasya, Giresun, Ordu, Rize, Tokat, Trabzon ve Sivas) 78 koyun ve 21 keçiden abort olmuş toplam 99 fetüse ait doku örnekleri (akciğer, Kalp, karaciğer) kullanıldı. T. gondii’nin teşhisi, B1 gen bölgesinden 529 bp uzunlukta ürün oluşturan spesifik primer çiftlerinin kullanıldığı PZR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) yöntemi ile yapıldı. Çalışma sonucunda koyun atıklarında; 2018 yılında 1 atıkta, 2019 yılında 3 atıkta, 2020 yılında ise 2 atık örneğinde olmak üzere toplam 6 (%7.7) atık örneğinde T. gondii’nin varlığı tespit edildi. Ancak keçi atık örneklerinin hiç birinde T. gondii’nin varlığı tespit edilmedi.

Sonuç olarak; sunulan bu çalışmada koyunların aborte fetüs numunelerinde T. gondii’nin varlığı azımsanmayacak bir oranda bulunmuştur. Ayrıca aborte fetüs numuneleri ile yapılacak çalışmalarda, T. gondii’nin göz ardı edilmemesinin toksoplazmozisin kontrol altında tutulmasında etkili olacağı ve katkı sağlayacağı düşünülmektedir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]