[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2001, Cilt 15, Sayı 2, Sayfa(lar) 331-336
[ English ] [ PDF ]
CARRA (TESTİ) PEYNİRLERİNİN NİTRAT VE NİTRİT DÜZEYLERİ
Osman AYGÜN
Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Hatay / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Carra Peyniri, nitrat, nitrit.

Bu araştırma, Hatay yöresinde tüketilen Carra peynirlerinde nitrat ve nitrit düzeylerini ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. Bu çalışmada 52 adet Carra Peyniri örneği kullanılmıştır. Bütün peynir örneklerinde nitrat ve nitrit tespit edilmiştir. Peynir örneklerinde nitrat ve nitrit düzeyleri sırasıyla 1.9–19.4 (ortalama 8.4±4.2) ve 0.3–6.7 (ortalama 1.8±1.2) mg/kg arasında elde edilmiştir. Sonuç olarak, Carra Peyniri örneklerindeki ortalama nitrat miktarı Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’ne göre normal değerde iken, ortalama nitrit miktarının, insan sağlığı açısından potansiyel bir risk taşıdığı kanaatine varılmıştır.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]