[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2024, Cilt 38, Sayı 1, Sayfa(lar) 078-081
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Türkiye’nin Bingöl İlindeki Kıl Keçilerinde Gebelik Toksemisinin Yaygınlığı
Murat UZTİMÜR, Cennet Nur ÜNAL
Bingöl University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Internal Medicine, Bingöl, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Goat, BHBA, prevalence, pregnancy toxemia

Bu çalışmada Bingöl iline bağlı 9 farklı köyde (Garip, Yamaç, Alibir, Yeşil, Sarıçiçek, Gökçeli, Çavuşlar, Ardıçtepe, Balpınar) gebelik toksemisinin prevalansının araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmadaki hayvanlarda gebelik toksemisinin belirlenmesi için kan beta hidroksibütirik asit (BHBA) konsantrasyonu ölçümü kullanılmıştır. Çalışma materyalini gebeliğin son 3 haftalık döneminde olan 398 adet kıl keçisi oluşturmaktadır. Kan BHBA konsantrasyonu <0.80 mmol/L Sağlıklı (S), 8-1.6 mmol/L subklinik gebelik toksemili (SGT), >1.6 mmol/L klinik gebelik toksemili (KGT) olarak kabul edildi. Keçilerin 70 tanesi SGT, 25 tanesinin KGT ve 303 tanesinin ise S olduğu belirlenmiştir. Keçilerin vücut kondisyon skorunun ortalama 2.8±0.7 ve ortalama 4.5±0.8 yaşında olduğu belirlendi. Kan BHBA konsantrasyonları FreeStyle Optium Neo H (Abbott Diabetes Care Ltd, Witney, UK) cihazı kullanılarak analiz gerçekleştirildi. Bingöl’ün Garip, Yamaç, Alibir, Yeşil, Sarıçiçek, Gökçeli, Çavuşlar, Ardıçtepe, Balpınar köylerinde 303 (%76.13) adet S, 95 (%23.87) adet gebelik toksemili keçi olduğu belirlendi. Gebelik toksemili keçilerin 70 adedi SPT (%73.68)’den oluşurken 25 adedinin ise KGT’li (%26.32) keçilerden oluştuğu saptandı. Sonuç olarak Bingöl ilinin farklı yerlerindeki keçi işletmelerinde gebelik toksemisinin yüksek olduğu ve hayvancılık işletmelerinde önemli beslenme ve yönetim hatalarının olduğunu göstermektedir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]