[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2001, Cilt 15, Sayı 1, Sayfa(lar) 101-112
[ English ] [ PDF ]
KÖPEKLERDE DENEYSEL MADDİ KAYIPLI FEMUR KIRIKLARINDA KORAL VE SPONGİYÖZ OTOGREF UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI*
Ali Said DURMUŞ, Emine ÜNSALDI
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Koral, spongiyöz otogref, kemik defekti, sağaltım, köpek

Maddi kayıplı femur kırıklarında koral ve spongiyöz otogref uygulamalarının karşılaştırılması amacıyla deneysel olarak gerçekleştirilen bu çalışmada, değişik ırk, yaş, cinsiyet ve ağırlıkta 16 adet köpek kullanıldı.

Köpekler eşit olarak 2 gruba ayrıldı. Femur diyafizlerinde 1 cm uzunluğunda segmental bir defekt oluşturuldu. Oluşturulan defekt; bir grupta doğal koral implantla, diğer grupta ise spongiyöz otogrefle dolduruldu.

1, 2, 3 ve 6. aylarda klinik ve radyografik kontroller yapıldı ve her iki gruptan ikişer köpek ötenazi edildi. Gref uygulanan bölgelerin histopatolojik kontrolleri yapıldı.

Operasyon süresi; koral implant uygulamalarında, spongiyöz otogref uygulamalarına göre daha kısaydı. Genel olarak koral implant uygulanan olguların spongiyöz otogref uygulanan olgulardan daha erken ilgili ekstremiteyi kullandığı gözlendi.

Koral implantlarda progresif rezorpsiyon ve yeni kemik oluşumu 1. aydan itibaren başladı. İmplantların rezorpsiyonu zaman içerisinde devam etti, ancak 6 aylık gözlem süresi sonunda olguların hiçbirinde tam rezorpsiyon gözlenmedi. Bununla birlikte red olayına da rastlanmadı.

Spongiyöz otogref uygulanan olgularda 1. ayda başlayan yeni kemik oluşumu zamanla arttı. Altı aylık gözlem süresi sonunda defektler tamamen dolduruldu ve kemik bütünlüğü sağlandı.

Sonuç olarak; spongiyöz otogref iyi bir gref materyalidir. Koral implant uygulamaları ise gref materyalini elde etmek için ikinci şirurjikal işlem gerektirmez. Ekonomiktir, elde edilmesi ve şekillendirilmesi kolaydır. Rejeksiyon oluşturmaz. Dokularla uyumludur ve rezorbe edilebilir. Doğal koral implantları spongiyöz otogrefin yetersiz kaldığı durumlarda kullanılabilir.

* Bu araştırma FÜNAF tarafından desteklenen 221 numaralı doktora çalışmasından özetlenmiştir.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]