[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2001, Cilt 15, Sayı 1, Sayfa(lar) 139-144
[ English ] [ PDF ]
SIĞIRLARDA GÖZLENEN PENİS FİBROPAPİLLOMLARININ OPERATİF SAĞALTIMI
Sait BULUT, Sami ÜNSALDI
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Fibropapillom, penis, sığır

Yaşları 1 ile 3 arasında değişen farklı ırk 12 erkek sığırın glans ve corpus penislerinde 9 soliter ve 3 multiple tipte fibropapillom saptandı. Bu tümör kitleleri operasyonla uzaklaştırıldı ve takip süresince herhangi bir postoperatif komplikasyon ve nükse rastlanılmadı. Erkek sığırlarda geçici aşım isteksizliği ve ekonomik kayba neden olan bu tip tümör kitlelerinin tek seansta operasyonla başarılı bir şekilde sağaltılabileceği kanısına varıldı.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]