[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2001, Cilt 15, Sayı 1, Sayfa(lar) 155-164
[ English ] [ PDF ]
ELAZIĞ YÖRESİ SIĞIRLARINDA SİNDİRİM SİSTEMİ NEMATODLARININ YAYGINLIĞI *
Ergün KÖROĞLU1, Sami ŞİMŞEK1 , Nurettin DİLGİN2, İbrahim GÜLTEKİN2, Mehtap Gül ALTAŞ3
1Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ-TÜRKİYE
2 Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü, Elazığ-TÜRKİYE
3Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Şanlıurfa-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Elazığ, Sığır, Mide-bağırsak Nematodları, Yaygınlık

Elazığ yöresi sığırlarında mide-bağırsak nematodlarının yayılışını belirlemek amacıyla Şubat 1998-Şubat 2000 tarihleri arasında yapılan bu çalışmada, 75 sığıra ait mide bağırsak sistemi incelenmiştir.

İncelenen 75 sığırın 49’u (%65.34) nematodlarla enfekte bulunmuş ve 19 tür nematod saptanmıştır. Enfekte sığırlardan 6909 adet nematod toplanmış ve ortalama parazit sayısı 141 adet olarak belirlenmiştir. Bir hayvanda bulunan tür sayısı 1-5, parazit sayısı ise 1-760 adet arasında değişmiştir.

Enfekte sığırlarda en çok görülen türler Ostertagia ostertagi (%63.26), Cooperia oncophora (%32.65), Gongylonema pulchrum (%20.4), O.lyrata (%16.32), O.circumcincta (%10.2), Haemonchus contortus (%10.2) ve Trichuris ovis (%10.2) olarak belirlenmiştir.

Sığırlarda en çok rastlanan Ostertagia spp. yılın tüm zamanlarında görülmesine karşın en fazla Şubat ve Mart aylarında, Cooperia oncophora ise Ocak, Mart, Ekim ve Aralık aylarında görülmemesine karşın diğer aylarda ise sayısı düşük düzeylerde bulunmuştur.

*Bu çalışma Hayvan Hast. Araştırma Ensitütüsü (Elazığ) tarafından desteklenmiştir.( TAGEM HS / 98 / 08 / 04 ).


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]