[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2001, Cilt 15, Sayı 1, Sayfa(lar) 171-174
[ English ] [ PDF ]
HOLŞTAYN SIĞIRLARDA GEBELİĞİN FARKLI DÖNEMLERİNDEKİ PLAZMA ADRENALİN, NORADRENALİN İLE VİTAMİN A VE E DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Haki KARA1, Fikret KARATAŞ2 , Kadir SERVİ3 , Yaşar AKAR3, Vahit KONAR2
1Fırat Üniversitesi Elazığ Sağlık Yüksekokulu, Elazığ-TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Elazığ-TÜRKİYE
3Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Kateşolaminler, vitaminler, gebelik, sığır, YBSK

Bu çalışma holştayn sığırlarda gebelik boyunca adrenalin, noradrenalin, A ve E vitamini düzeylerinde olabilecek muhtemel değişiklikleri belirlemek amacıyla yapıldı. Çalışmada farklı gebelik döneminde bulunan 30 adet sığır kullanıldı. Sığırlardan alınan kanların plazmaları çıkarılarak ölçümler Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi (YBSK)'nde yapıldı. Gebe olmayan kontrol grubu hayvanlarda adrenalin, noradrenalin, A vitamini ve E vitamini düzeyleri sırasıyla 4.2 ng/ml, 27.0 ng/ml, 0.24 μg/ml ve 2.81 µg/ml olarak bulunurken, gebeliğin ilk aylarında bu değerlerin sırasıyla 13.4 ng/ml, 25.6 ng/ml, 0.27 μg/ml ve 2.76 μg/ml olduğu gebeliğin ilerleyen dönemlerinde adrenalin ve noradrenalin düzeylerinde artış olurken, vitamin düzeylerinde tedrici bir azalmanın olduğu gözlendi. Gebeliğin son aylarında ise bu değerlerin sırasıyla 16.50 ng/ml, 40.13 ng/ml, 0.18 µg/ml ve 2.56 µg/ml olarak tespit edildi. Bu sonuçlara göre gebelik döneminde adrenalin ve noradrenalin düzeylerinde önemli bir artış olduğu (P<0.05), A ve E vitaminlerinde ise önemli bir azalma olduğu (P<0.05) sonucuna varıldı.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]