[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2001, Cilt 15, Sayı 1, Sayfa(lar) 199-206
[ English ] [ PDF ]
SPONTAN VE OKSİTOSİNLE İNDÜKLENEN RAT UTERUS KONTRAKSİYONLARI ÜZERİNE FARKLI DOZLARDA GENTAMİSİN VE ERİTROMİSİN ETKİLERİNİN İN VİTRO ARAŞTIRILMASI
Kadir SERVİ1, Haki KARA2
1Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ-TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi Elazığ Sağlık Yüksek Okulu, Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: myometrium, gentamisin, eritromisin, rat

Bu çalışma spontan ve oksitosinle indüklenen rat uterus myometriumu kontraksiyonlarının amplitüt ve frekansı üzerine gentamisin ve eritromisinin farklı dozlarının etkisinin belirlenmesi amacıyla yapıldı. Spontan kontraksiyonlara gentamisinin 0.015 mg/ml, 0.030 mg/ml ve 0.062 mg/ml dozlarının uygulanmasıyla 8.22/10 dk olan frekans ve 2.9 gr olan amplüt doza bağımlı olarak azaldı ve 0.062 mg/ml dozunda sırasıyla 1.11 (p<0.001) ve 0.70 (p<0.001) oldu. 0.01 mM oksitosin verilmesini takiben frekans 11.6/10 dk ve amplitüt de 3.54 gr iken, 0.062, 0.125 ve 0.250 mg/ml gentamisin ugulanmasıyla hem frekans hemde amplitüt giderek azaldı ve sırasıyla 0.40 (p<0.001) ve 0.20 (p<0.001) değerlerine indi. Spontan kasılan myometriumlara 0.6, 1.2 ve 1.8 mM eritromisin uygulanmasıyla frekansta önce artış sonra azalma, amplitütde ise doza bağımlı olarak azalma gözlendi. Oksitosinle uyarılan kaslara eritromisinin 0.6, 1.2 ve 1.8 mM dozlarının uygulanmasıyla frekans da artış, 2.4 mM dozunda ise azalmaya yol açtığı belirlendi. Aynı dozlarda amplitüt ise giderek azaldı ve 1.1 gr (p<0.001) düzeyine indi. Sonuçta, gentamisin hem spontan kasılmalarda hemde oksitosinle uyarılan kasılmalarda frekans ve amplitütde doza bağlı inhibisyon yaptığı, eritromisinin ise düşük dozlarda frekansı artırdığı, yüksek dozda inhibe ettiği, amplitütde ise doza bağımlı bir inhibisyon yaptığı sonucuna varıldı.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]