[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (Veteriner)
2000, Cilt 14, Sayı 1, Sayfa(lar) 065-067
[ English ] [ PDF ]
MALATYA YÖRESİNDE KOYUNLARDA TOXOPLASMA GONDİİ'NİN SEROPREVALANSI
Münir AKTAŞ11, Cahit BABÜR2, Ali DÜZGÜN3
1Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Elazığ-TÜRKİYE
2Refik Saydan Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, Sıhhiye, Ankara-TÜRKİYE
3Lalahan Nükleer Araştırma Enstitüsü, Lalahan, Ankara-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: : Toxoplasma gondii , Koyun, SF

Malatya yöresinde koyunlarda toxoplasmosisin seroprevalansını belirlemek amacıyla yapılan bu çalışmada, değişik yaş ve ırkta toplam 220 koyundan kan alınmış, tekniğine uygun olarak serumları çıkarılmış ve Sabin-Feldman (SF) testi ile Toxoplasma gondii antikorları yönünden incelenmiştir.

Toplam 220 koyunun 73'ünün (%33.2) serumunda Toxoplasma gondii yönünden 1/16 ile 1/1024 titreler arasında seropozitiflik saptanmıştır. 0-12 aylık ve bir yaşından büyük koyun gruplarındaki seropozitiflik oranı sırası ile %2.8 ve %47.7 olarak belirlenmiştir.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]