[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (Veteriner)
2000, Cilt 14, Sayı 1, Sayfa(lar) 107-114
[ English ] [ PDF ]
TAVŞANLARDA (Oryctolagus cuniculus) ERKEK EKLENTİ BEZLERİNİN POSTNATAL DÖNEMDE MORFOLOJİK GELİŞİMİ*
Ali AYDIN, Sadık YILMAZ
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: : Gelişim, eklenti bezleri, tavşan

Çalışmada, tavşanın eklenti bezlerinde postnatal dönemde meydana gelen morfolojik değişikliklerin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda tavşanlar, 0-4, 4-8, 8-12, 12-16, 16-20, 20-24, 24-28 ve 28-52 haftalık yaş dönemleri olmak üzere 8 gruba ayrıldı ve toplam 40 erkek tavşan kullanıldı.

Gl. vesicularis'in ağırlığındaki artış, en fazla 16-20. haftalıklarda, uzunluk, genişlik ve kalınlığındaki en fazla artış ise 24-28. haftalıklarda görüldü.

Proprostata'nın ağırlık ve uzunluğunun en fazla arttığı dönemler sırasıyla 16-20 ve 24-28. haftalıklar, genişlik ve kalınlıktaki en fazla artış ise 4-8. haftalıklardaydı.

Prostata'nın ağırlık, uzunluk, genişlik ve kalınlığı en fazla 4-8. haftalıklarda arttı.

Gl. bulbourethralis'in ağırlık ve uzunluğunun en fazla arttığı dönem 24-28. haftalıklardı. Genişliğin ve kalınlığın en fazla arttığı dönemler ise sırasıyla 12-16. ve 20-24. haftalıklardı.

Histolojik olarak bez epitelleri; gl. vesicularis, proprostata ve prostata'da tek katlı prizmatik, gl. bulbourethralis'de ise çok katlı değişken yapıdadır.

* Bu çalışma, doktora tezinin bir bölümünden özetlenmiştir.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]