[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (Veteriner)
2000, Cilt 14, Sayı 1, Sayfa(lar) 137-142
[ English ] [ PDF ]
KONYA YÖRESİNDE ATIK YAPAN VE YAPMAYAN KOYUNLARDA İNDİREKT FLUORESAN ANTİKOR (IFA)TESTİ İLE TOXOPLASMOSİS ARAŞTIRMASI
Ferda SEVİNÇ1, Kadir KAMBURGİL2, Bilal DİK1, Feyzullah GÜÇLÜ1, Hasan AYTEKİN2
1Selçuk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Konya-TÜRKİYE
2Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü, Konya- TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Koyun, Toxoplasma gondii, Konya

Bu çalışma Konya yöresinde atık yapan ve yapmayan koyunlarda Toxoplasmosisin yaygınlığının İndirekt Fluoresan Antikor (IFA) testi ile belirlenmesi amacıyla yapıldı. Bu amaçla, 1996 yılının Ekim ayı başından 1997 yılının Aralık ayı sonuna kadar, Çumra, Kadınhanı ve Altınekin ilçelerinde 283'ü atık yapmış, 827' si atık yapmamış, toplam 1110 koyunun vena jugularislerinden 10' ar ml kan alındı. Alınan kan örneklerinin serumları ayrıldı ve anti-Toxoplasma gondii antikorları yönünden IFA testine tabi tutuldu. Serum sulandırmalarına 1/16' dan başlandı. 1/64 ve daha yukarı titrelerdeki reaksiyonlar pozitif olarak değerlendirildi. Atık yapan 283 koyunun 39' unda (% 13.78), atık yapmayan 827 koyunun ise 84'ünde (% 10.16) IFA testi ile T.gondii antikorları tespit edildi. Bu iki grup arasındaki farkın istatistiksel olarak önemli olmadığı belirlendi (p>0.05). Bu araştırmada, antikor titreleri 1/64 ile 1/2048 arasında tespit edildi. T. gondii'nin seroprevalansının koyunların yaşı ile paralel olarak arttığı saptandı.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]