[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (Veteriner)
2000, Cilt 14, Sayı 1, Sayfa(lar) 163-170
[ English ] [ PDF ]
TAVŞANLARDA (Oryctolagus cuniculus) TESTİSLERİN POSTNATAL DÖNEMDE MORFOLOJİK GELİŞİMİ*
Ali AYDIN, Sadık YILMAZ
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, Elazığ-Türkiye
Anahtar Kelimeler: Gelişme, testis, tavşan

Bu çalışmada, tavşan testislerinde postnatal dönemde meydana gelen morfolojik değişiklikler ile testislerin scrotuma inişi incelendi. Araştırmada tavşanlar, 0-4, 4-8, 8-12, 12-16, 16-20, 20-24, 24-28 ve 28-52 haftalık olmak üzere 8 gruba ayrıldı.

Doğumda, lumbal bölgede böbreklerin gerisinde olan testisler'in scrotum kesesine 13. günde indiği görüldü.

Sağ testis, sol testis'e oranla ağırlıkta 8-12 ve 28-52. haftalıklarda, uzunlukta 4-8 ve 28-52. haftalıklarda, genişlikte 4-8 ve 8-12. haftalıklarda ve kalınlıkta ise 8-12. haftalıklarda daha fazlaydı. Diğer gruplarda tam tersi görüldü.

Testislerin, vücut ağırlığına olan % oranları en yüksek değere 24-28. haftalıklarda ulaştı.

Testisler ve vücut ağırlığı arasında mükemmel bir korelasyon vardı.

Testislerin histolojik olarak incelenmesinde; 0-4. haftalıklarda tubullarda spermatogonium'lar ve interstitial aralıkta Leydig hücreleri görüldü. 4-8. haftalıklarda ise tubullarda spermatogonium'lar ve primer spermatosit'ler tespit edildi. 8-12. haftalıklardaki tubullarda genişleme dikkat çekti. 12-16. haftalıklarda ise tubul çapındaki artış çok yavaştı ve ilk spermatozoon 15. haftalıklarda tespit edildi.

* Bu çalışma, doktora tezinin bir bölümünden özetlenmiştir.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]