[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (Veteriner)
2000, Cilt 14, Sayı 1, Sayfa(lar) 181-187
[ English ] [ PDF ]
SIĞIR HERPES VİRÜS 1 (BHV-1) PROTEİNLERİNİN ELEKTROFOREZ VE VESTERN İMMUNOBLOT METOTLARIYLA ÇALIŞILMASI*
Hakan BULUT, Yusuf BOLAT
Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Sığır herpes virüs 1, Elektroforez, Vestern İmmunoblot

Sığır herpes virüs 1 (BHV-1) proteinleri iki farklı test ile çalışıldı. Öncelikle, Sığır herpes virüs 1 proteinlerinin SDS-PAGE ile analizi amacıyla BHV-1 infekte Sığır Böbrek Hücre (MDBK) ve kontrol MDBK hücre lizatları % 10'luk poliakrilamid jelde elektroforez edildi. Proteinlerin belirlenmesi için jelin Coomassie mavisiyle boyaması yapıldı. Boyama neticesinde, infekte MDBK hücrelerinde, kontrol MDBK hücreleriyle karşılaştırıldığında, farklı proteinler tespit edildi. Ancak, viral proteinlerin tam bir analizi yapılamadı.

Bu çalışmada kullanılan ikinci testte, elektroforezleri yapılan infekte MDBK ve Yeşil Maymun Böbrek Hücre (VERO) proteinleri immun tavşan serumu kullanılarak Vestern İmmunoblot yöntemiyle görüntülendi. Vestern İmmunoblot neticesinde, molekül ağırlıkları yaklaşık olarak 55 kDa, 75 kDa ve 180 kDa olan proteinlerin BHV-1'in antijenik proteinleri oldukları belirlendi.

* Bu araştırma F.Araştırma Fonu (FÜNAF- Proje No: 161) tarafından desteklenmiş, aynı adlı doktora tezinden özetlenmiştir.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]