[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (Veteriner)
2000, Cilt 14, Sayı 1, Sayfa(lar) 227-236
[ English ] [ PDF ]
RUTİN ELEKTRON MİKROSKOP TEKNİKLERİ
Berrin TARAKÇI Aydın GİRGİN
Fırat Universitesi, Veteriner Fakültesi, Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Elektron Mikroskop, Fikzasyon, Dehidrasyon, Gömme

Biyolojik bir materyalin transmisyon elektron mikroskobunda (T.E.M.) incelenebilmesi için bazı kompleks işlemlere gerek vardır. Bu işlemler, ışık mikroskobu için hazırlanacak olan örneklerde kullanılan işlemlere benzer. Bununla birlikte, görüntü oluşturma mekanizmasındaki farklılık sebebi ile bazı değişiklikler de gereklidir. Bu işlemler normal yapının korunması için gerekli olan fikzasyon (tesbit), numunedeki suyu uzaklaştırmak için yapılan dehidrasyon ve mikrotomi boyunca dokuya mekanik destek vermek için yapılan gömme işlemleridir.

Elektron mikroskobu için numune hazırlama sırasında kullanılan kimyasal maddelerin hemen hemen hepsi insan sağlığı için değişen derecelerde zararlıdır. Fikzasyon, yıkama, dehidrasyon, gömme ve boyama esnasında kullanılan kimyasaller çalışanlara zarar verebilecek özelliklere sahiptir. Bu kimyasal maddelerin çoğu ya deriden kontakt yolla, yada solunum yolu ile absorbe edilebilir. Bu nedenle kullanılmaları esnasında bazı önlemlerin alınması gerekir.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]