[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
1999, Cilt 13, Sayı 2, Sayfa(lar) 001-006
[ English ] [ PDF ]
MAYA KÜLTÜRÜ + NİASİN İLE MAYA KÜLTÜRÜ + AVOPARSININ KOMBİNE KULLANIMININ AKKARAMAN TOKLULARDA BAZI KAN PARAMETRELERİNE ETKİSİ
Seher KÜÇÜKERSAN1, Kemal KÜÇÜKERSAN1, Gültekin YILDIZ1, Nurcan ÇETINKAYA2, İsmail BAYRAM3
1Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Ankara / TÜRKİYE
2Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Ankara / TÜRKİYE
3Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Afyon / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Toklu, thepax, niasin, avoparsin, kan parametreleri.

Bu çalışma, Akkaraman toklu rasyonlarına maya kültürünün niasin ve avoparsin ile ayrı ayrı kombine edilerek katılmasının bazı kan parametrelerine etkisini araştırmak amacıyla yapılmıştır.

Araştırma, her biri 4 baş Akkaraman tokludan oluşan 1 kontrol, 2 deneme olmak üzere 3 grup halinde yürütülmüştür. Araştırma süresi 3 haftalık alıştırma dönemi ile birer aylık 3 deneme döneminden oluşmuştur.

Araştırma sonunda, tokluların 100 ppm niasin veya 15 ppm avoparsin içeren konsantre yemlerine günde 4 g maya (Thepax)’nın ayrı ayrı kombine halde katılması kan toplam keton, üre-N’u, kan serumu toplam protein, toplam lipid, kalsiyum, fosfor, magnezyum, bakır, çinko vemangan değerleri üzerine herhangi bir etkisinin olmadığı, ancak kan serumu demir değerlerini istatistik açıdan önemli derecede (P<0.05) arttırdığı belirlendi.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]