[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
1999, Cilt 13, Sayı 2, Sayfa(lar) 049-055
[ English ] [ PDF ]
DİYARBAKIR VE ŞANLIURFA YÖRESİNDE YETİŞTİRİLEN KEÇİLERDE PARAİNFLUENZA VİRUS TİP-3 ENFEKSİYONUNUN SEROEPİDEMİYOLOJİSİ
Turhan TURAN1, Yusuf BOLAT2
1Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü, Elazığ / TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Elazığ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Parainfluenzavirus Tip-3, Keçi, Hemaglutinasyon inhibisyon, Serum Nötralizasyon, Seroepidemiyoloji.

Bu çalışmada; Hemaglutinasyon inhibisyon (HI) ve Nötralizasyon (SN) testleri kullanılarak keçi serum numuneleri Parainfluenzavirus Tip-3 (PI-3)'e karşı antikor varlığı bakımından kontrol edildi. Serum numuneleri, ilkbahar 1995 ve onu izleyen Sonbaharda Diyarbakır ve Şanlıurfa illerinden klinik olarak sağlıklı keçilerden alındı. Kontrol edilen 938 adet keçi serumunun HI testi ile 442 (%47,1)'sinde, SN testi ile 330 (%35,2)'unda PI-3 virusa karşı pozitiflik tespit edildi. Titreler; HI testi ile 1:16' dan 1:1024'e kadar, SN testi ile 1:8,22'den 1:266,07'ye kadar değişti. ilkbaharda keçilerde tespit edilen seropozitiflik oranı sonbahardakilerden yüksek bulundu. Keçilerde PI-3 virus enfeksiyonunun serolojik teşhisinde HI testinin SN testine göre daha duyarlı ve daha özgül bir test olduğu sonucuna varıldı.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]