[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
1999, Cilt 13, Sayı 2, Sayfa(lar) 117-125
[ English ] [ PDF ]
BEYAZ YENİ ZELANDA VE KALİFORNİYA IRKI TAVŞANLARDA BÜYÜME VE BAZI MORFOLOJİK ÖZELLİKLER
Öznur POYRAZ1, Zehra AKINCI2, Mahiye ÖZÇELİK3, Mehmet ORMAN1
1Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi. Ankara / TÜRKİYE
2Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi. Afyon / TÜRKİYE
3Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi. Elazığ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Tavşan, büyüme, morfolojik özellikler.

Bu çalışmada Beyaz Yeni Zelanda ve Kaliforniya ırkı tavşanların canlı ağırlık ile beden uzunluğu, baş uzunluğu, kuyruk uzunluğu, kulak uzunluğu ve kulak genişliği gibi bazı morfolojik ırk özellikleri incelenmiştir.

İncelenen özellikler birbirine benzerlik göstermiş; ilk 13 haftalık dönemde Beyaz Yeni Zelanda ırkı Kaliforniya ırkından daha hızlı büyümüş (P<0.01, P<0.05), fakat Beyaz Yeni Zelanda ve Kaliforniya ırkı arasındaki farklar daha sonraki haftalarda önemsiz bulunmuştur.

Çalışmada incelenen özellikler arasında fenotipik korrelasyon katsayıları da hesaplanmıştır.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]