[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
1999, Cilt 13, Sayı 2, Sayfa(lar) 135-142
[ English ] [ PDF ]
ELAZIĞ VE ÇEVRESİNDE ATIK YAPAN KOYUNLARIN KAN SERUMLARINDA T3, T4, TSH, A VİTAMİNİ VE BETA-KAROTEN DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Haydar ÖZDEMİR1, Kemal YILMAZ2, Yusuf GÜL1, Necip İLHAN3, İhsan HALİFEOĞLU3
1Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi. Elazığ / TÜRKİYE
2Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi. Kars / TÜRKİYE
3Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi. Elazığ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Koyun, abortus, hipotiroidizm, β -karoten, A vitamini.

Bu çalışmada, atık yapmış koyunların kan serumlarında T3, T4, TSH, β -karoten ve A vitamini düzeyleri saptanarak, atık nedenleri ne olursa olsun hipotiroidizm ve A avitaminozis araştırılmıştır.

Çalışmada, 2-7 yaşlarında 57 adet gebe ve 147 adet atık yapmış, toplam 204 adet Akkaraman ırkı koyun kullanılmıştır.

Çevre köylerden 30 gebe koyun 1., entansif koşullarda çiftlikte yetiştirilmiş 27 gebe koyun 2. kontrol gruplarına ve hipotiroidizm yönünden riskli çevreden 69 koyun 1., risksiz çevreden 78 koyun 2. deney gruplarına bölünmüşlerdir.

1. deney grubundaki koyunların %1,4'ünün T3 ve T4, %4,9'unun β -karoten ve %51'inin A vitamini, 2. deney grubundaki koyunların %3,7'sinin T3, %27,6'sının β -karoten ve %73,4'ünün A vitamini düzeyleri kritik düzeylerin altında bulunmuştur.

2. grubun A vitamini ortalamalarının dışında, diğer grupların anılan parametre ortalamaları kritik düzeylerin altında hesaplanmamıştır.

A vitamini ve β -karoten düzeyleri arasında tüm gruplarda aynı önemde (p<0,001), total ve serbest T3, T4 düzeyleri arasında gruplara göre değişen önemlerde pozitif, A vitamini ile total T4, serbest ve total T3 ile TSH düzeyleri arasında önemli (p<0,05) negatif korelasyonlar saptanmıştır.

Hipotiroidizm yönünden riskli ve risksiz çevrede bulunan atık yapmış koyunlarda hipotiroidizm tanısı konamamıştır. Buna karşın yukarda belirtilen oranlarda koyunun β -karoten ve A vitamini düzeyleri güvenlik sınırının altında bulunmuştur.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]