[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
1999, Cilt 13, Sayı 2, Sayfa(lar) 185-188
[ English ] [ PDF ]
KOYUNLARDA ERKEN GEBELİK TEŞHİSİ AMACIYLA B MODEL REAL-TİME (GERÇEK ZAMANLI) ULTRASONOGRAFİ'NİN REKTAL OLARAK KULLANILMASI
Tanzer BOZKURT1, Mustafa GÜNDOĞAN2, Fikret ESEN1, Selim KUL1
1Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ / TÜRKİYE
2Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Afyon / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Koyun, Gebelik Teşhisi, Ultrasonografi.

Bu çalışmanın amacı B model real-time ultrasonografi'nin rektal yoldan kullanılarak koyunlarda gebeliğin 22. gününde teşhis edilebilirliğini araştırmaktır. Bu araştırmada materyal olarak Akkaraman, Morkaraman ve İvesi ırkından toplam 106 koyun kullanıldı. Tohumlamaları izleyen 22. günde B model real time ultrasonun rektal uygulaması ile gebelik teşhisi yapıldı. Kuzulama kayıtları ile elde edilen bulgular karşılaştırılarak gebeliğin ultrason ile teşhisinde yapılan muayenenin doğruluk, duyarlılık, gebe olanları ve olmayanları saptama oranları sırasıyla % 85.84, 90.00, 91.11 ve 70.37 olarak belirlendi.

Sonuçta koyunlarda B model real-time ultrasoun rektal uygulanması ile 22. günde gebelik teşhisi yapılabileceği kanaatine varıldı.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]