[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
1999, Cilt 13, Sayı 3, Sayfa(lar) 301-304
[ English ] [ PDF ]
BİR KIL KEÇİ’SİNDE “HEPATOSELÜLER ADENOM” OLGUSU
Nursal METİN, Necati TİMURKAAN
Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Hepatoselüler adenom, karaciğer, keçi

Bir Kıl Keçi’sinin karaciğerinde saptanan, boyutları 8,0 x 10,4 x 6,4 cm, ağırlığı 450 g olan hepatoselüler adenom makroskobik ve mikroskobik bulguları ile tanımlanmıştır. Portal lenf düğümlerinde metastaz gözlenmemiştir. Keçilerde gözlenen ilk olgudur.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]