[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
1999, Cilt 13, Sayı 3, Sayfa(lar) 339-348
[ English ] [ PDF ]
KÖPEKLERDE DENEYSEL EKSİZYON VE İNTERPOZİSYON ARTROPLASTİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI *
Emine ÜNSALDI , Sait BULUT, Hatice ERÖKSÜZ, Ali Said DURMUŞ, Mustafa KÖM
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Elazığ-TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Eksizyon artroplasti, İnterpozisyon artroplasti, Köpek

Bu çalışmada vücut ağırlığı fazla olan köpeklerde olumlu sonuç vermediği saptanmış olan eksizyon artroplastisi ile interpozisyon artroplastisi karşılaştırıldı.

Çalışma için ağırlığı 20’ kg.’ın üzerinde olan 16 adet köpek kullanıldı. Köpekler iki gruba ayrıldı. Daha sonra 8 tanesinde eksizyon artroplastisi uygulanırken diğer 8 tanesinde eksizyon artroplastisini takiben m. biceps femoris’ den ayırt edilen bir flep kaudalden kraniale doğru osteotomi sahasını kapatacak şekilde, femur’un proksimali ile asetabulum arasına yerleştirildi. Her iki gruptaki köpekler 6 ay boyunca klinik ve radyolojik açıdan izlendi. Altıncı ayın sonunda her iki gruptaki köpekler ötenazi edildi. İnterpozisyon artroplastisi uygulanan grupta femur ile asetabulum arasına yerleştirilen kasın canlılığını muhafaza edip etmediğini belirlemek için histopatolojik muayeneler yapıldı. Flep olarak uygulanan kasın histolopatolojik muayenesinde bazı lezyonlar saptanmış olmakla birlikte klinik muayenelerde interpozisyon artroplastisinin eksizyon artroplastisinden daha olumlu sonuçlar verdiği tesbit edildi.

Vücut ağırlığı fazla olan köpeklerde eksizyon artroplastisi yapıldıktan sonra görülen topallık, bacakta kısalma, ağrı ve kas atrofisinin interpozisyon artroplastisinde yok denecek kadar az olduğu belirlendi.

İnterpozisyon artroplastisinin tek dezavantajı operasyon yapılan bacakta postoperatif dönemde hematom, ödem ve apse oluşmasıydı. Bu komplikasyonlar uygun bir sağıtımla kısa sürede giderildi.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]