[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2005, Cilt 19, Sayı 1, Sayfa(lar) 001-005
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
SIĞIR VEBASI VİRÜSÜNÜN HEMAGLUTİNİN PROTEİNİNE KARŞI MONOKLONAL ANTİKORUN ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU
İrem GÜLAÇTI, Hakan BULUT, Yusuf BOLAT
Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Viroloji Anabilim Dalı, Elazığ – TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Sığır vebası virüsü, Monoklonal antikor, Hemaglutinin proteini

Bu çalışmada, sığır vebası virüsünün (RPV) hemaglutinin proteinine (H) karşı monoklonal antikor (MA)’ların üretimi ve bu antikorların karakterize edilmesi amaçlandı. Mevcut çalışmada, ilk olarak, RPV’nin aşı suşuyla (RBOK) immunize edilen farelerin dalak hücreleriyle myeloma hücreleri (FO) polietilen glikol-dimetil sülfoksid (PEG/DMSO) yardımıyla füzyon işlemi yapıldı. Hibrid hücrelerin seçimi hipoksantin-aminopterin-timidin (HAT) içeren hücre kültür vasatında gerçekleştirildi. Sığır vebası virüsuna karşı antikor salgılayan hibrid hücre kuyucuklarının seçimi enzime bağlı immunosorbent deneyi (ELISA) ile yapıldı. Limiting dilusyon işlemini takiben gerçekleştirilen sodyum dodesil sülfat-poliakrilamid jel elektroforez (SDS-PAGE) ve immunblotting ile H proteinine karşı antikor salgılayan klonlar belirlendi. Klonlara ait antikorların alt tipleri ve nötralizasyon etkileri gibi bazı özellikleri karakterize edildi. Bu çalışma ile, RPV virüsünün hemaglutinin proteinine karşı MA’ların üretilmesi ve bu antikorların karakterize edilmesi gerçekleştirilmiştir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]