[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2004, Cilt 18, Sayı 4, Sayfa(lar) 243-246
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
BRONKOSKOPİK FIRÇA VE LAVAJ SİTOLOJİSİ İLE TANI KONULAN KOMBİNE TİP PRİMER AKCİĞER KARSİNOMU: OLGU SUNUMU*
Hayreddin YEKELER1, A. Ferda DAĞLI2, Figen DEVECİ3, Aziz KARAOĞLU4, Bengü ÇOBANOĞLU2
1Elazığ Devlet Hastanesi Başhekimi, Elazığ – TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Elazığ – TÜRKİYE
3Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ – TÜRKİYE
4Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Anabilim Dalı, Elazığ – TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Kombine tip primer akciğer karsinomu

Akciğer karsinomları dünyada en sık karşılaşılan ve mortalitesi en yüksek tümörler arasında yer alır. Akciğerin küçük hücreli karsinomu ile diğer karsinomların birlikte görülmesi sık rastlanan bir durum değildir. Skuamöz hücreli karsinom yada adenokarsinom komponentleri içeren kombine tip küçük hücreli karsinom ise, tüm akciğer karsinomlarının %1-3’ünü oluşturmaktadır. Sigara hikayesi olmayan, yaklaşık bir aydır nefes darlığı ve öksürükle ağzından kan gelme şikayeti olan 33 yaşındaki bayan hastanın bronkoskopik fırça biyopsisinde saptanan kombine tip küçük hücreli ve adenokarsinom sunuldu.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]