[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2004, Cilt 18, Sayı 4, Sayfa(lar) 251-253
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
BİR OLGU NEDENİYLE WAARDENBURG SENDROMU
Erdal TAŞKIN, Mehmet KILIÇ, Mustafa AYDIN, Sabahattin ERTUĞRUL, A. Denizmen AYGÜN
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Elazığ – TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Waardenburg sendromu, doğumsal sensorinöral işitme kaybı, distopia kantorum

Waardenburg tarafından 1951 yılında tanımlanan ve otozomal geçiş özelliği gösteren bu sendrom kraniyofasiyal dismorfizim, pigmentasyon bozuklukları ve doğumsal sensorinöral sağırlık ile özetlenebilir. Tiner içme yakınması ile acil polikliniğimize getirilen; doğuştan itibaren sağırlık ve halen konuşamama öyküsü nedeni ile Waardenburg sendromu tip 1 tanısı konulan bir vaka sunuldu.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]